หม้อแปลงไฟฟ้าชำรุดจากการไม่ต่อกราวด์

Transformer ชำรุดเนื่องจากไม่ต่อ Ground ด้าน Secondary side

ที่ บริษัท NIPPON ในวันที่ 11 มีนาคม 2560  เกิด 22 KV / 6.6 KV Transformer Rated 630 KVA ระเบิด สาเหตุเกิดจากไม่ต่อ Secondary winding ลง Ground มีผลทำให้เกิด Partial discharge ในหม้อแปลง 

รายละเอียดดัง เอกสารแนบ 

กลับหน้าหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง
121 หมู่1 .ธนะนิรันดร์ .บางศรีเมือง . สุขาภิบาล .เมือง นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125558021330