บริษัท ไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้าระดับ High voltage / Medium voltage / Low voltage มากกว่า 25 ปี การบริการของเราครบวงจรในเรื่องของระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสินค้า การติดตั้ง การตรวจสอบ การทดสอบ และการให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหา ด้วยนโยบาย “การแก้ไขปัญหาของลูกค้าต้องมาก่อนธุรกิจ”

 • ดูแลระบบไฟฟ้าตามหลักวิชาการ และมาตรฐานสากล (IEC,IEEE) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าระบบไฟฟ้าสามารใช้งานอย่างปลอดภัย
 • แก้ไขปัญหาในระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง
 • ให้บริการ 24 ชั่วโมงพร้อมทีมงานมากด้วยประสบการณ์
 • ฝึกอบรมพนักงานของลูกค้า ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องด้วยอุปกรณ์ชนิดเดียวกับของลูกค้า และพร้อมแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องรวดเร็ว
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับปัญหา หรือการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • นโยบายของเราคือ “การแก้ปัญหาของลูกค้าต้องมาก่อนธุรกิจ”

Our Services

View all

การให้บริการของเรา

FULL SUBSTATION INSTALLATION , IMPROVEMENT , MAINTENANCE , TRAING FOR : INDUSTRIAL , HIGH BUILDING CLIENTS.

 • ELECTRICAL TESTING
  ทำการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง แรงสูง และแรงต่ำ เพื่อธุรกิจของลูกค้าสามารถเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
 • ELECTRICAL MAINTENANCE
  ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้าให้ทำงานอย่างปลอดภัยและมีอายุการใช้งานนานขึ้น
 • ELECTRICAL INSTALLATION
  จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม  คุ้มค่าในการลงทุน  ทำการติดตั้งด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
 • ELECTRICAL IMPROVEMENT
  ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน
 • SUBSTATION TRAINING ทำการฝึกอบรมให้พนักงานของลูกค้ามีความเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าของลูกค้าให้พร้อมในการดูแล แก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี และรวดเร็ว

Emergency Case

Articles

ติดต่อเรา

บริษัท ไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง
121 หมู่1 .ธนะนิรันดร์ .บางศรีเมือง . สุขาภิบาล .เมือง นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125558021330