About us

SIMES ENGINEERING

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2535 โดยคุณชาญวิทย์ ครูแก้ว ที่บริษัท ไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เรามีประสบการณ์การทำงานดูแลระบบไฟฟ้าแรงสูงให้การไฟฟ้า และเคยเป็นผู้บรรยายพิเศษด้านระบบป้องกันให้กับ สมาคม IEEE ( THAILAND ) และ สมาคมไทย ญี่ปุ่น

ปัจจุบัน บริษัทไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในนิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 30 โรงงาน และอาคารสูงมากกว่า 10 แห่ง

นอกจากการดูแลบำรุงรักษา บริษัทยังรับแก้ไขปัญหา ปรับปรุงระบบ อบรมพนักงานของ โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้มีความเข้าใจในระบบไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

บริการของเรา

View all

ติดต่อเรา

บริษัท ไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง
121 หมู่1 .ธนะนิรันดร์ .บางศรีเมือง . สุขาภิบาล .เมือง นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125558021330