Gradient Voltage Case Study: การต่อสู้คดีจากการตายของช้าง

การประยุกต์ทฤษฎี Gradient voltage ต่อการตายของช้าง

7 ปี ในการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลาประมาณ 16.30 น. ช้างเสียชีวิตขณะเดินผ่านเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าว ทางควาญช้างขอให้การไฟฟ้าภูมิภาคดูแลชดใช้ค่าเสียหาย แต่การไฟฟ้าปฏิเสธความรับผิดชอบ จึงได้แจ้งต่อศาลปกครอง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ศาลปกครองสูงสุด ได้พิจารณาให้การไฟฟ้ารับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อควาญช้าง

คำเตือน: อย่าเดินหรือพายเรือเข้าใกล้เสาไฟฟ้าขณะฝนตกหรืออากาศชื้นอันตรายถึงชีวิต

กลับหน้าหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง
121 หมู่1 .ธนะนิรันดร์ .บางศรีเมือง . สุขาภิบาล .เมือง นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125558021330