PARTIAL DISCHARGE INSPECTION IN HIGHVOLTAGE SYSTEM

การทำ Partial Discharge Inspection in High voltage System

ในการบำรุงรักษาประจำปีของ Substation ที่ปฏิบัติกันจะใช้ Insulation resistance test , visual inspection , AC Withstand voltage , DC High voltage test โดยการทดสอบเหล่านี้ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะพบสาเหตุของการชำรุดของฉนวนไฟฟ้าได้ ซึ่งในการตรวจสอบ ทำ Partial discharge สามารถทำได้หลายวิธี เช่น UHF sensor,  acoustic sensors (AE), HFCT sensor (500kHz – 50MHz) เป็นต้น  ดังนั้นในการตรวจสอบการชำรุดของฉนวนไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยก่อนที่เกิดการระเบิดจะใช้วิธี Partial discharge inspection ซึ่งจะสามารถทดสอบ Partial discharge ในแต่ละอุปกรณ์ได้ดังนี้

ทำ Partial Discharge

ติดต่อเรา

บริษัท ไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง
121 หมู่1 .ธนะนิรันดร์ .บางศรีเมือง . สุขาภิบาล .เมือง นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125558021330