อบรมไฟฟ้าแรงสูงอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

อบรมไฟฟ้าแรงสูง

เรียนรู้การทำงานในการดูแลระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเดียวไม่เพียงพอ เมื่อต้องปฏิบัติลงสนาม  การอบรมไฟฟ้าแรงสูง ควรมีการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง โดยหัวข้อหลักของการ “อบรมไฟฟ้าแรงสูง”
โดยทั่วไปในภาคทฤษฎี มีดังนี้

  1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์โดยเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานทั่วไป 
  2. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงเบื้องต้น 
  3. ความรู้ในการตรวจสอบก่อนการใช้งาน
  4. ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎควบคุมความปลอดภัยของหน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความรู้จากการได้รับอมรมไฟฟ้าแรงสูงในภาคทฤษฎี หรือเรียนรู้จากผู้บรรยายในห้อง อาจจะไม่พอ เนื่องจากเป็นสายงานที่ต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแก้ไขเมื่อพบปัญหาหน้างาน โดยการเลือกเข้าอบรมควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชน์ในความรู้ที่จะได้รับจากการอบรมไฟฟ้าแรงสูง ดังต่อไปนี้

  1. เลือกอบรมไฟฟ้าแรงสูงกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบไฟฟ้าโดยตรง 
  2. เลือกอบรมไฟฟ้าแรงสูง กับผู้อบรมที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบไฟฟ้า มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบรรยาย ถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินการอย่างถูกต้อง และปลอดภัย
  3. มีการสอนโดยหลักปฏิบัติ ได้ใช้เครื่องมือจริง และลงมือทำด้วยตัวเอง ฝึกทักษะของผู้เข้าอบรมไฟฟ้าแรงสูง ให้มีความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
  4.  เลือกอบรมกับหน่วยงานที่มีสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ จะมีส่วนช่วยให้ผู้รับการอบรมพัฒนาทักษะได้อย่างมีประประสิทธิภาพ

Simes Engineering ให้บริการอบรมไฟฟ้าแรงสูงให้กับลูกค้าทุกท่านที่สนใจ เนื่องด้วยเราไม่ใช่แค่การสอนในกระดาน แต่ยังให้ลงมือปฎิบัติให้เกิดความเข้าใจในระบบไฟฟ้าแรงสูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และสื่อการสอน ที่มากมายทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย อีกทั้งวิทยากรของเรายังมากด้วยประสบการณ์และเทคนิคการสอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนโดยเฉพาะ เราสามารถสอนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนนำมาสู่การประยุกต์ใช้งานจริง

คลิก https://www.simes-engineering.com/cpt_service/training-power-system/

อบรมไฟฟ้าแรงสูง

ภาพบรรยากาศการอบรมจาก Training program by Simes for PM team at Double A 

📸 ดูโพสต์นี้บน Facebook https://www.facebook.com/share/p/LK5Q9HgXPkfzSwy2/?mibextid=WC7FNe

อบรมไฟฟ้าแรงสูง

การดูแลระบบไฟฟ้านั้นสำคัญ ผู้ดูแลต้องรู้และเข้าใจระบบถึงจะสามารถปฎิบัติงานได้ดีและทำให้เกิดความปลอดภัย 
ที่ Simes Engineering เรามี

การดูแลระบบไฟฟ้า อบรมไฟฟ้าแรงสูง นั้นสำคัญผู้ดูแลต้องรู้และเข้าใจระบบถึงจะสามารถปฎิบัติงานได้ดี และเกิดความปลอดภัย ดังนั้นทางบริษัทเราจึงมีบริการด้าน TRAINING ให้กับลูกค้าที่สนใจ โดยข้อดีของเราไม่ใช่แค่การสอนในกระดาน แต่ยังให้ลงมือปฎิบัติให้เกิดความเข้าใจ พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และสื่อการสอน ที่มากมายทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย อีกทั้งวิทยากรของเรายังมากด้วยประสบการณ์และเทคนิคการสอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนโดยเฉพาะ เราสามารถสอนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนนำมาสู่การประยุกต์ใช้งานจริง

หลักสูตรการอบรม

ตั้งใจเรียนรู้งานทั้งที ต้องเรียนกับคนที่รู้ลึกรู้จริง SIMES มีทีมงานวิศกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 35 ปี
ปรึกษาเราฟรี ติดต่อเราได้ที่เบอร์

https://www.facebook.com/simesengineeringco

บริการรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดย #วิศวกรมืออาชีพ #งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า #Preventivemaintenance #maintenance #งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า #บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า #Substation #PD #partialdischarge #Thermoscan #PM #Maintenance #Partialdischarge

 

กลับหน้าหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง
121 หมู่1 .ธนะนิรันดร์ .บางศรีเมือง . สุขาภิบาล .เมือง นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125558021330