ความเสี่ยงของการถูกไฟฟ้าดูดขณะอาบน้ำเมื่อต่อสาย นิวทรอลและกราวด์รวมกัน

ความเสี่ยงของการถูกไฟฟ้าดูดขณะอาบน้ำเมื่อต่อสายนิวทรอลกับกราวด์รวมกัน

จากบทความต่างประเทศระบุว่า ระบบการต่อลงดิน ในระบบ TNC , TNS , TNC-S ที่การไฟฟ้า
นครหลวง และการไฟฟ้าภูมิภาคให้ประชาชนติดตั้ง มีความเสี่ยงที่ต้องเตือนกันคือ

1. ความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูด  เมื่อทางการไฟฟ้าสลับสายไฟฟ้า ไลน์ กับ นิวทรอล เข้าบ้าน ซึ่งประชาชนไม่มีโอกาสได้รับรู้

2. ความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูดเมื่อสาย นิวทรอล ขาด   

VDO ที่1 จำลองเหตุการณ์สายนิวทรอล ขาด ขณะใช้ไฟฟ้าปกติจะเห็นว่ามีแรงดันไฟฟ้าที่ในห้องน้ำ

VDO ที่ 2 ทำการวัดแรงดันไฟฟ้ารอบตัวในห้องน้ำ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง >>> EARTHING SYSTEM : https://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system

กลับหน้าหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง
121 หมู่1 .ธนะนิรันดร์ .บางศรีเมือง . สุขาภิบาล .เมือง นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125558021330